รั้วแต่งสวน

รั้วแต่งสวนแบบขาปัก และแบบขาตั้วพื้น ทำให้การจัดแบ่งพื้นที่สวน สนามรวมถึงมุมเล็กๆของบ้าน หรือสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องง่าย ด้วยรั้วระแนง uPVC ที่มีคุณสมบัติทนแดด ทนฝน ไม่แตกกรอบง่าย ไม่เป็นราดำ เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายด้วยน้ำสบู่ สีไม่ซีดจาง


 
1
Dimension : 30x80x50 CM.
 
1
Dimension : 30x80x50 CM.
 
1
Dimension : 40x80x60 CM.
 
1
Dimension : 40x80x60 CM.
 
1
Dimension : 40x100x60 CM.
 
1
Dimension : 40x100x60 CM.
 
1
Dimension : 60x100x80 CM.
 
1
Dimension : 60x100x80 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 30x80x35 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x80x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 40x100x45 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.
1
Dimension : 60x100x65 CM.