เฟอร์นิเจอร์สนาม

เฟอร์นิเจอร์สนาม uPVC มีคุณสมบัติเด่นในด้านของความทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ โดยผิวของวัสดุ uPVC จะไม่มีการ ปริ กรอบ แตกหัก หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี จากสภาพอากาศร้อนหรือเย็นแม้ เก้าอี้สนาม หรือ ม้านั่งสนาม จะถูกใช้งานภายนอกทั้งวัน


เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120 X 45 X 45 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120 X 45 X 65 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120 X 50 X 85 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120 X 50 X 85 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120 X 33 X 45 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 120X 36 X 43 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 150 X 33 X 45 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 40 X 40 X 45 CM.
เก้าอี้สนาม uPVC
Dimension : 30 X 43 X 45 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 75 X 75 X 75 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 120 X 60 X 75 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 72 X 46 X 44 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 60 X 60 X 75 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 120 X 71 X 73 CM.
โต๊ะสนาม uPVC
Dimension : 120 X 120 X 73 CM.