ระแนงใส่กระถางต้นไม้พร้อมแผงระแนงด้านหลัง สำหรับปลูกไม้ดอก ไม้เลื้อย มีที่ใส่กระถางต้นไม้ด้านล่างทำให้สะดวกในการจัดวาง หรือเคลื่อนย้าย


1 1 1 1
1 1 1 1
1 1