เฟอร์นิเจอร์สนาม

เฟอร์นิเจอร์สนาม uPVC มีคุณสมบัติเด่นในด้านของความทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ โดยผิวของวัสดุ uPVC จะไม่มีการ ปริ กรอบ แตกหัก หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี จากสภาพอากาศร้อนหรือเย็นแม้ เก้าอี้สนาม หรือ ม้านั่งสนาม จะถูกใช้งานภายนอกทั้งวัน

เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
เก้าอี้สนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC
โต๊ะสนาม uPVC