ซุ้มไม้เลื้อย

ซุ้มระแนงสำเร็จรูป uPVC สำหรับปลูกไม้เลื้อย หรือใช้เป็นซุ้มสำหรับแขวนไม้ตอกไม้ประดับ หรือทำเป็นซุ้มทางเดินก็ได้ โดยประกอบขี้นด้วย 3 ชิ้น คือแผงระแนงที่เป็นที่ใส่กระถางซ้าย-ขวา และแผงระแนงสำหรับแขวนด้านบน 1 ชิ้น ส่วนประกอบทั้งหมดแยกออกจากกันเป็นลักษณะถอดประกอบได้

ซุ้มระแนงสำเร็จรูป uPVC สำหรับปลูกไม้เลื้อย ซุ้มระแนงสำเร็จรูป uPVC สำหรับปลูกไม้เลื้อย