ระแนงกระถาง

ระแนงใส่กระถางต้นไม้พร้อมแผงระแนงด้านหลัง สำหรับปลูกไม้ดอก ไม้เลื้อย มีที่ใส่กระถางต้นไม้ด้านล่างทำให้สะดวกในการจัดวาง หรือง่ายในการเคลื่อนย้าย

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1