ชั้นวางต้นไม้

ชั้นวางต้นไม้แบบขั้นบันได ทนน้ำ ทนแดด ปลวกไม่กิน สีไม่ลอก รับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง ตากแดด ตากฝนได้

ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้
ชั้นวางต้นไม้